Защо трябва да сключим брачен договор?

  1. Притежавате значително повече имущество от партньора си. Брачният договор ще ви даде увереност, че вашият партньор сключва брак с вас заради това, което сте и не заради парите ви.
  2. Печелите много повече от партньора си. Брачният договор може да бъде основание за определяне на разумен размер на издръжката, дължима след прекратяване на брака.
  3. Вашият партньор има голям кредит или други финансови задължения. В този случай е добре с брачния договор да уговорите собствеността върху новопридобитото от вас имущество, както и да осигурите неприкосновенност на имуществото си спрямо кредиторите на съпруга.
  4. Имате собствен бизнес или притежавате дял от дружество. Брачният договор може да ви даде сигурност, че при прекратяване на брака вашият съпруг няма да се превърне принудително във ваш бизнес-партньор.В същото време брачният договор може да предпази партньора ви и неговото имущество от претенциите на кредитори на предприятието ви.
  5. Вие сте много по-беден от партньора си. Точно както брачният договор може да се използва д а защити съпруга, който разполага с повече имущество, така може и да осигури на по-слабия икономически партньор защита и финансова сигурност.
  6. Планирате да напуснете работа и да отглеждате деца. Напускането на работа ще се отрази негативно на вашето състояние. Брачният договор може да ви осигури стабилност и сигурност, че финансовото бреме по отглеждане на децата ще бъде честно поделено между съпрузите.
  7. Не сте в добри отношения с роднини на партньора си. Роднините на съпруга ви биха могли да получат в наследство дял от общопридобитото от вас имущество. По този начин биха се превърнали в нежелани съсобственици или бизнес партньори в съвместното ви предприятие. Брачният договор може да ограничи този ефект.
  8. Партньорът ви води съдебен спор. Без значение дали партньорът ви е ишец или ответник съществува възможност имушеството му да бъде с основание или без, предмет на запор и възбрана, както и на принудително изпълнение в случай, че изгуби делото. В тази хипотеза брачният договор може да осигури неприкосновеност на имуществото на другия съпруг.