Младоженци
Брачен Договор
Брачният договор е писмено споразумение между бъдещи или настоящи съпрузи, което определя и изяснява имуществените отношения, издръжката, подялбата на собственост, придобита или не преди и по време на съвместния живот, както и имуществените последици от развода. Брачният договор дава възможност за лично и съвместно споразумение между двете страни, което ще урежда семейните отношения и бъдещите възникнали усложнения при евентуален развод. Тук можете да получите информация относно съдържанието на брачния договор, начините на сключването му и основните предимства.

Вход